อัพเดทรายการเครื่องจักรอื่นๆ 01/02/2560


 • เครื่องเซาะร่องแผ่นกัน HAYASHI

 •  เครื่องเคลือบ MICHELMAN หน้ากว้าง 2,590 มม. รุ่น : MRC-1000 ผลิตในปี พ.ศ. 2538

 • เครื่องปรับปรุงใหม่ KUDO KANTAN, Model : 1300

 • เครืองมัดด้วยมือ TOM รุ่น : Y-150 อายุเกินกว่า 20 ปีแล้ว

 • เครื่องเย็บกล่อง สองหัว MARUMATSU รุ่น : OMTSN-2600FF ผลิตในปี พ.ศ. 2520

 • ตัวป้อนกระดาษ OOZONE ผลิตในปี พ.ศ. 2555

 • เครื่องทำลายกระดาษตัวเล็ก

 • เครื่องทำลายกระดาษหน้ากว้าง 1,200 มม.

 • Baler ผลิตในปี พ.ศ. 2545 หน้ากว้าง 550 X 750 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2556