อัพเดทรายการเครื่องปะกาวกล่อง 01/02/2560


  • เครื่องปะกาว พับ TOKAI ผลิตในปี พ.ศ. 2538 รุ่น : NCMG28-14 พร้อมเครื่องมัด TTD-130

  • เครื่องปะกาว เซาะร่อง พับ ICHIKAWA JUMBO ผลิตในปี พ.ศ. 2539 ขนาด 2,150 X 4,150 มม.