อัพเดทรายการเครื่องปะกาวกล่อง 09/11/2559


  • เครื่องปะกาวกล่อง MATSUMOTO-DENKI พับปะกาวอัตโนมัติ ผลิตในปี พ.ศ. 2537

  • เครื่องปะกาวกล่อง SAITO พับ ปะกาว รุ่น : EITH TTC130 ผลิตในปี พ.ศ. 2532
    เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2559