อัพเดทรายการเครื่องปะกาวกล่อง 10/04/2017


  • เครื่องปะกาว TOKAI พับ ปะกาว ผลิตในปี 1995 รุ่น NCMG28-14 พร้อมกับเครื่องมัด TTD-130.

  • เครื่องปะกาว ICHIKAWA JUMBO เซาะร่อง พับ ปะกาว ผลิตในปี 1996 หน้ากว้าง 2,150 X 4,150 มม.

  • เครื่องปะกาว TANABE ONE TOUCH รุ่น 1400 ผลิตในปี 1990
    เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในสิ้นเดือนมิถุนายน 2017

  • เครื่องปะกาวกล่อง TANABE ONE TOUCH รุ่น 2800 ผลิตในปี 1989
    เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2017