อัพเดทรายการเครื่องปะกาวกล่อง 2020/04/07


  • SUN ENGINEERING SUCK MACHINE 3SG-400-DW-11K. YEAR 1990.

  • NIKKO HARU II 1400. YEAR 2001. 

  • NIKKO HARU II 1600. YEAR 2000. 

  • TOKAI TECHNO FOLDER GLUER NCMG-2714. YEAR 2000. TOUCH PANEL OVERHAULED. 

  • TOKAI TECHNO FOLDER GLUER NCMG-2714. YEAR 1995. 

  • OSHITANI FOLDER GLUER 2.7 CREST. YEAR 1998. 

  •  NIKKO SUCK MACHINE LEGATO 650BC. YEAR 1996.

  •  NIKKO TWO PIECE GLUER 3.0. YEAR 1999. WITH TABLE LIFTER.