อัพเดทรายการเครื่องปั๊มไดคัท 01/02/2560


  • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTOPRESS รุ่น : MFW-1611 (1,600 X 1,100 มม.) ผลิตในปี พ.ศ. 2547

  • เครื่องปั๊มไดคัท MATRUMATSU AUTOPRESS รุ่น : SAPV-1285 ผลิตในปี พ.ศ. 2532
    เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560

  • เครื่องปั๊มไดคัทพิมพ์แบบเฟล็กโซ่ 1 สี HYCORR ผลิตในปี พ.ศ. 2540. หน้ากว้าง 1,600 X 2,900 มม.
    ตัวป้อนกระดาษแบบลูกยางสัมผัส, เครื่องอยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • เครื่องปั๊มไดคัทแบบดรัมหมุน ผลิตในปี พ.ศ.2520 หน้ากว้าง 1,350 X 2,150 มม.