อัพเดทรายการเครื่องปั๊มไดคัท 02/12/2559


 • เครื่องปั๊มไดคัท BOBST รุ่น : SPO-1575-EEG ผลิตในปี พ.ศ. 2523
  เครื่องจักรเครื่องนี้หยุดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2559

 • เครื่องปั๊มไดคัท NIKKO ARROW CUT รุ่น : 1350HF (1,350 X 1,100 มม.) ผลิตในปี พ.ศ. 2534
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTOPRESS รุ่น : MFW-1611 (1,600 X 1,100 มม.) ผลิตในปี พ.ศ. 2547

 • เครื่องปั๊มไดคัท BOBST รุ่น : SPO-1575-EEG ผลิตในปี พ.ศ. 2526
  เครื่องจักรเครื่องนี้ถูกหยุดใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTOPRESS รุ่น : SAPFV-1410 ผลิตในปี พ.ศ. 2535 (1,020 X 1,400 มม.)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2560

 • เครื่องปั๊มไดคัท UEDA UNI-Platen รุ่น : U-1400 ผลิตในปี 2532 (1,370 X 970 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTOPRESS รุ่น : SAPV-1285 ผลิตในปี 2530 (1,250 X 850 มม.)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในวันที่ 14 มกราคม 2560

 • เครื่องปั๊มไดคัท BOBST รุ่น : SPO-1575-EEG ผลิตในปี พ.ศ. 2527
  เครื่องจักรเครื่องนี้ถูกหยุดใช้งานเรียบร้อยแล้วในเดือนสิงหาคม 2559