อัพเดทรายการเครื่องปั๊มไดคัท 10/04/2017


  • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTOPRESS รุ่น MFW-1611 ขนาด 1,600 X 1,100 มม.) ผลิตในปี 2004

  • เครื่องปั๊มไดคัท HYCORR พิมพ์เฟล็กโซ่ได้ 1 สี ผลิตในปี 1997 ขนาด 1,600 X 2,900 มม.

  • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU AUTO PLATEN รุ่น SAP-1285 พร้อมตัวป้อนกระดาษแบบ Lead Edge
    เครื่องจักรเครื่องนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วและเก็บอยู่ในโกดังประมาณ 20 ปีมาแล้ว