อัพเดทรายการเครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก 10/04/2017


 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISHIKIWA 3 สี พร้อม พับ ปะกาว และระบบไดคัท
  รุ่น ZLQ-961 ผลิตในปี 1978 หน้ากว้าง 965 X 2,400 มม. 300 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน กรกฎาคม 2017

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ EMBA 2 สี พับ ปะกาว รุ่น EMBA 240
  เก็บอยู่ที่โกดังในสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISOWA 3 สี พับ ปะกาว พร้อมด้วยระบบไดคัท รุ่น COSMOS PS5F
  ผลิตในปี 1990 หน้ากว้าง 915 X 2,180 มม. กับตัวป้อนกระดาษ แต่ไม่มีเครื่องมัด
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน กรกฎาคม 2017

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ HAMADA 3 สี พร้อมด้วยระบบไดคัท รุ่น MINERVA ผลิตในปี 1991
  หน้ากว้าง 1,200 X 2,900 มม. พร้อมตัวป้อนกระดาษและสายพานลำเลียงแบบสั่นรวมถึงตัวจัดเรียง
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในวันที่ 18 เมษายน 2017