อัพเดทรายการเครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 01/02/2560


 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี MHI พับ ปะกาว ระบบไดคัท รุ่น : SUMMIT-100 ผลิตในปี พ.ศ. 2528
  เครื่องจักรเครื่องนี้ถูกหยุดใช้งานในเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี พับ ปะกาว ระบบไดคัท พร้อมด้วยตัวป้อนกระดาษแบบลูกยางสัมผัส
  รุ่น : ACSYS 300 ผลิตในปี พ.ศ. 2543 หน้ากว้าง 1,170 X 2,910 250 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี พับ ปะกาว ระบบไดคัท  รุ่น : ZLQ-961 ผลิตในปี พ.ศ. 2521
  หน้ากว้าง 965 X 2,400 มม. 300 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน กรกฎาคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 4 สี SHINKO พับ ปะกาว ระบบไดคัท ผลิตในปี พ.ศ. 2547
  รุ่น : SUPER ALPHA 1122 หน้ากว้าง 1,050 X 2,100 มม. 330 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในกลางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 2 สี EMBA พับ ปะกาว รุ่น : EMBA 240
  เครื่องจักรอยู่ในโกดังเก็บของที่สหรัฐอเมริกา

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี MHI พร้อมเครื่องเซาะร่อง, เรียงและป้อนกระดาษ
  รุ่น : SUMMIT-90 ผลิตในปี พ.ศ. 2532 หน้ากว้าง 1,200 X 2,250 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน เมษายน 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี ISOWA พร้อมเครื่องเซาะร่องและเครื่องไดคัท
  รุ่น : COSMOS 6F ผลิตในปี พ.ศ. 2535 หน้ากว้าง 1,210 X 2,850 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน พฤษภาคม หรือ สิงหาคม 2560
  อาจจะมีหรือไม่มีตัวเรียงและตัวป้อนกระดาษ