อัพเดทรายการเครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 02/12/2559


 • เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 2 สี SHINKO พับ ปะกาว ไคัท
  รุ่น : BETA 1230, ผลิตในปี 2539 กับ ตัวป้อนกระดาษและเครื่องมัด TTX130DX
  เครื่ีองจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในสิ้นปีนี้ (พ.ศ. 2559)

 • เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 3 สี MHI พับ ปะกาว ไดคัท รุ่น : SUMMIT-100 ผลิตในปี พ.ศ. 2528
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมกราคม 2560

 • เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 3 สี ISOWA พับ ปะกาว ไดคัทสำหรับเจาะรูมือถืออย่างเดียว
  รุ่น : PS-50 ผลิตในปี พ.ศ. 2525 พิมพ์จากด้านล่าง กับตัวป้อนกระดาษและเครื่องมัด TTC130
  หน้ากว้าง 914 X 2,180 มม. 300 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้ถูกหยุดใช้งานในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว

 • เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 3 สี ISHIKAWA พับ ปะกาว ไดคัท พร้อมระบบป้อนกระดาษแบบโรลเลอร์
  รุ่น : ACSYS 300 ผลิตในปี 2000 (1,170 X 2,910 มม.) 250 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2560

 • เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 3 สี ISHIKAWA พับ ปะกาว ไดคัท
  รุ่น : ZLQ-961 ผลิตในปี พ.ศ. 2521 (965 X 2,400 มม.) 300 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานราวๆ เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 2 สี SHINKO พับ ปะกาว รุ่น : ß 1227 ผลิตในปี พ.ศ. 2542
  (1,210 X 2,700 มม.) 200 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี MHI พับ ปะกาว ไดคัท รุ่น : SUMMIT-100 ผลิตในปี พ.ศ. 2527
  พร้อมตัวป้อนกระดาษแบบโรลเลอร์ ตัวนับกระดาษ ตัวป้อนกระดาษ TTC130
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานกลางเดือนมกราคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี ISOWA รุ่น : PS-6B (1,200 X 1,750 มม.)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ BOBST รุ่น : FLEXO 160 ในปี พ.ศ. 2541 พิมพ์ได้ 5 สี
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ 3 สี ISOWA เครื่องเซาะร่องและไดคัท รุ่น : COSMOS 6F
  (1,210 X 2,850 มม.) ผลิตในปี พ.ศ. 2535 กับตัวป้อนกระดาษ พิมพ์จากด้านล่าง
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559