อัพเดทรายการเครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่ 09/11/2559


 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ SHINKO 2 สี พับ ปะกาว พร้อมด้วยหน่วยไดคัท
  รุ่น : BETA 1230 ผลิตในปี พ.ศ. 2539 พร้อมด้วยตัวป้อนกระดาษและเครื่องมัด TTC130-DX
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในสิ้นปีนี้ (พ.ศ. 2559)

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ MHI 3 สี พับ ปะกาว พร้อมด้วยเครื่องไดคัท รุ่น : SUMMIT-100
  ผลิตในปี พ.ศ. 2528 พร้อมด้วยตัวป้อนกระดาษ YTC-145 และแขนจับ
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมกราคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISOWA 3 สี พับ ปะกาว พร้อมด้วยหน่วยไดคัทสำหรับเจาะรูสำหรับมือถือเท่านั้น
  รุ่น : PS-50 ผลิตในปี พ.ศ. 2525 พิมพ์จากด้านใต้ พร้อมตัวป้อนกระดาษและเครื่องมัด TTC130
  ขนาด 914 X 2,180 มม. 300 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้ถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2559

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISHIKAWA 3 สี พับ ปะกาว พร้อมด้วยระบบไดคัท
  รุ่น : ACSYS 300 ผลิตในปี พ.ศ. 2543 ขนาด 1,170 X 2,910 มม. ความเร็ว 250 แผ่น/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน มีนาคม-สิงหาคม 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISOWA 3 สี รุ่น : PS-6B (1,200 X 1,750 มม.)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ BOBST รุ่น : FLEXO 160 ผลิตในปี พ.ศ. 2541 5 สี
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

 • เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ ISOWA 3 สี พร้อมหน่วยสล็อตและไดคัท
  รุ่น : COSMOS 6F ขนาด 1,210 X 2,850 มม. ผลิตในปี 2535 พร้อมด้วยตัวป้อนกระดาษ
  พิพม์จากด้านล่าง เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559