อัพเดทรายการเครื่องเดินกระดาษลูกฟูก 10/04/2017


 • เครื่องเดินกระดาษลูกฟูกสองชั้น ลอน A และ B หน้ากว้าง 2,000 มม. ความเร็วสูงสุด 200 เมตร/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2017

 • อุปกรณ์เครื่องเดินกระดาษลูกฟูก หน้ากว้าง 1,800 มม. เครื่อง MHI หน้าเดียว 1 ชุด รุ่น 50F
  เครื่องม้วนรวมกระดาษลูกฟูก 3 ชุด (UCHIDA, TEC)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2017

 • เครื่องจัดเรียงกระดาษลูกฟูกแบบลงด้านล่าง หน้ากว้าง 2,000 มม. ในปี 2000
  ความเร็วสูงสุด 280 เมตร/นาที ทิศทางจาก SF ถึง เครื่องจัดเรียง
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2017