อัพเดทรายการเครื่องเดินแผ่นกระดาษลูกฟูก 09/11/2559


 • เครื่องเดินกระดาษลูกฟูก ลอน A และ ลอน B หน้ากว้าง 2,000 มม. ความเร็วสูงสุด 275 เมตร/นาที
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในสิ้นปีนี้ (ปี 2559)

 • เครื่องตัดกระดาษลูกฟูก UCHIDA หน้ากว้าง 1,800 มม. ผลิตในปี พ.ศ. 2537
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 • เครื่องผ่าแผ่นกระดาษลูกฟูก ISOWA รุ่น : HSS2 ผลิตในปี พ.ศ. 2540
  เครื่องจักรเครื่องนี้ได้รับการปรับแต่งให้ใช้ใบมีดเดี่ยว ตัดจากด้านใต้ ในปี พ.ศ. 2557
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนมีนาคม 2560

 • อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องเดินกระดาษลูกฟูก MHI หน้ากว้าง 1,800 มม. เครื่องเดินกระดาษหน้าเดี่ยว รุ่น : 50F
  ประกอบด้วย ขายึดจับม้วนลูกฟูกและตัวรวมกระดาษลูกฟูก ในแต่ละ 3 ชุด (UCIDA, TEC)
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือน พฤษภาคม 2560