อัพเดทเครื่องปะกาว 01/04/2556


เครื่องปะกาวกล่องอัตโนมัติ พร้อมเครื่องมัด Used to kai Auto Folder Gluer With TTC-130

เครื่องปะกาวกล่องกระดาษอัตโนมัติ Used Tanabe one touch case gluer Model OCG-EF-1700 in 1986 เครื่องนี้จะหยุดการผลิตเดือนมิถุนายน 2013 เราสามารถไปชมเครื่องที่กำลังใช้อยู่ได้ เราจะได้ตัดสินใจได้ง่าย ถ้าเราไปดูเครื่องแล้วถูกใจ ถ้าซื้อแล้วยกกลับมาประเทศไทย อย่างไรก็ต้องใช้ได้เหมือนกัน ดีกว่าไปซื้อเครื่องที่ไม่ได้ลอง เพราะถ้าอะไหล่เสียแค่ตัวเดียวเครื่องก็เดินไม่ได้แล้วถึงราคาจะถูกแต่ก็ อันตรายนะครับ