อัพเดทเครื่องปะกาว 29/07/2556


 เครื่องปะกาวออโต้,สล็อตเตอร์,เครื่องมัด ออโต้ อยู่ในชุดเดียวกัน

Used Tokai Slotter Folder Gluer with TTC-130 in 1987 1,200×2,700 mm

เครื่องนี้จะหยุดประมาณเดือนธันวาคม 2013