เครื่องปะกาวกล่อง

ขายเครื่องปะกาวกล่องลูกฟูก ออโต้ เครื่องพวกนี้จะทำงานไวมาก เรามองแทบไม่ทัน เหมาะกับงานที่มาก ๆ