เครื่องพิมพ์กล่องอินไลน์

เครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ออโต้ เป็นเครื่องทำกล่องกระดาษประเภททำเสร็จในขั้นตอนเดียว คือเริ่มจากกระดาษ 1 แผ่นที่ตัดตามขนาดแล้วและทับรอยด้านยาวแล้ว เริ่มจากงานพิมพ์, สล๊อตพับติดกาว นับมัดโดยเครื่องมัดออโต้ ความเร็ในการทำงานประมาณ 200-400 ใบต่อนาที แล้วแต่ความสามารถของแต่ละเครื่อง