เครื่องพิมพ์กล่องเฟล็กโซ่

th-flexo-printerเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก เฟล็กโซ่ปริ๊นเตอร์ สล๊อต จะมีแบบ 2 สีและ 3 สี พร้อมสล๊อตและสเต็กเกอร์ เราขายเป็นเครื่องมือสอง เก่าญี่ปุ่น