เครื่องพิมพ์ FLEXO


เครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก เฟล็กโซ่ปริ๊นเตอร์ สล๊อต จะมีแบบ 2 สีและ 3 สี พร้อมสล๊อตและสเต็กเกอร์ เราขายเป็นเครื่องมือสอง เก่าญี่ปุ่น

ดูรายการเครื่องพิมพ์ Flexo >>>